HOUT HOEKSLYPERLEM

 

ANGLE GRINDER WOOD

Goodway Tool Parts
P.O Box 80725
Doornpoort
Pretoria 0017
South Africa

" ANGLE GRINDER WOOD RASP" 

(PATENT NO: 200110205)

Goodway Tool Parts
P.O Box 80725
Doornpoort
Pretoria 0017
South Africa

Die roteer HOEKSLYPER lem is gemaak van harde staal en pas op 'n 22.25 Hoek Randsnyer-as, vir 'n vinnige glade afwerk van meeste  houtwerk.

Koste is R60 + posgeld

Vir bestelling:  FAKS 012-5471560

of 083 466 9999 (Charlie)

This rotary RASP blade is made of harded steel and fits on a 22.25 Angle Grinder spindle, for  a fast smooth finish on most woodwork.

Cost R60 + postage

To Order: FAX 012-5471560

or 083 466 9999 ( Charlie)

Onderwerp:

Jou navraag boodskap / Enter your enquiry message below:

Vertel ons hoe ons in kontak kan kom met jou / Tell us how to get in touch with you:

Naam / Name     
E-pos / E-mail   
Tel.      
Faks /FAX